3B Legislatie: „Mic studiu de caz procedura cesiune creante”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Legislatie: ” Mic studiu de caz procedura cesiune creante ”

CADRUL LEGAL:

OpANAF nr. 3357 / 23.11.2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire / rambursare a creanțelor fiscale (MO 931 / 27.11.2017)

Apasa aici pentru a vedea postarea referitoarea la tema „Cesiunea dreptului de restituire a creantelor fiscale” din Blog

Întrebări:

1.    Procedura poate fi folosită de o firmă (care are bani de primit de la ANAF) pentru a-și achita datoriile față de altă firmă?

Da. Procedura se poate aplica si in cazul in care o firma A are o creanță fiscala pentru care a cerut restituirea si o datorie către firma B. Prin contractul de cesiune, firma A in calitate de cedent, cesionează creanță fiscala la cesionarul B si prin contractul de compensare prețul de cesiune cu datoria firmei A la firma B.

2.    Ce se întâmplă dacă firma căreia i se cedează dreptul de rambursare are datorii la stat?

Daca cesionarul are datorii fiscale, organul fiscal al cedentului emite Decizie de compensare a datoriilor fiscale din creanță fiscala cesionata , conform informațiilor obținute de la organul fiscal al cesionarului. Diferența pozitiva rămasă dintre valoarea creanței fiscale cesionate si datoria fiscala compensata se restituie de organul fiscal al cedentului cesionarului.

3.    Cele două firme pot stabili, prin contractul de cesiune, o sumă inferioară sumei ce trebuie rambursată de ANAF?

Cedentul si Cesionarul stabilesc prin contractul de cesiune obiectul cesiunii care poate fi o parte din creanța fiscala deținută de Cedent la un preț de cesiune care poate fi egal cu creanța fiscala cesionat sau mai mica.


Descarca mai jos mic studiu de caz in format PDF:

Descarca mai jos Tema noastra Legislativa referitoare la „Procedura privind cesiunea dreptului de restituire / rambursare a creantelor fiscale” in format PDF:

, , ,
16 septembrie 2019
01
februarie

3B Legislatie: „Intocmire si depunere situatii financiare anuale 2020”

27
octombrie

3B Legislatie: „Zilele libere pentru parinti”

20
octombrie

3B Legislatie: „FNGCIMM: IMM Leasing debutează în această săptămână; IMM Factor ar putea începe la 1 noiembrie”