3B Legislatie: „Procedura de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Legislatie: ” Procedura de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 in cazul debitorilor care intra sub incidenta cap I din OG 6/2019 cu datorii principale mai mari sau egale cu un milion lei 

CADRUL LEGAL:

OMFP nr. 2810/26.08.2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei (MO 711/29.08.2019)

OG nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale (MO 648/05.08.2019)

Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare (Cod de Procedura Fiscala)


Descarca mai jos Noutatea Legislativa in format PDF:

,
9 septembrie 2019
16
septembrie

3B Legislatie: „Mic studiu de caz procedura cesiune creante”

13
septembrie

3B Legislatie: „Procedura privind cesiunea dreptului de restituire / rambursare a creantelor fiscale”

01
septembrie

3B Legislatie: „Decont TVA 300 si Instructiuni de completare”