3B Legislatie: „Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA”

Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA

CADRUL LEGAL:

• OpANAF nr. 1232 privind modificarea si completarea OpANAF nr. 3669 / 2015 pentru aprobarea

Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune

de rambursare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (MO 262 / 13.04.2017)

• Cod fiscal adoptat prin Legea nr. 227 / 2015 valabil de la 01.01.2016 art. 303 alin. (11)

• Cod de procedura fiscala adoptat prin Legea 207 / 2015 art. 93 alin (3), art. 169 si art. 352 alin. (1)


Descarca mai jos Tema Legislativa in format PDF:

, ,
12 august 2019
16
septembrie

3B Legislatie: „Mic studiu de caz procedura cesiune creante”

13
septembrie

3B Legislatie: „Procedura privind cesiunea dreptului de restituire / rambursare a creantelor fiscale”

09
septembrie

3B Legislatie: „Procedura de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018”