3B Legislatie: „Distributie de dividende pe baza situatiilor financiare interimare trimestriale”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Legislatie

Distributie de dividende pe baza situatiilor financiare interimare trimestriale

Cadrul Legal:


Modificarile adoptate prin Legea 163 / 2018 pentru reglementarea distributiei dividendelor in cursul exercitiului financiar curentSocietatiile si cooperativele pot distribui dividende si pe baza situatiilor financiare interimare trimestriale. Legea 82 / 1991 modificari: Art.19 alin.(3); aliniate noi, Art.19 alin.(31)  si (32), Art. 28 alin. (81); articol nou  341Legea 31 / 1990  modificari Art.67 alin. (2) si alin. (4), Art. 1172 alin. (1), Art.2721 lit.b); alineate noi Art.167 alin. (21) si alin. (22)Legea 1 / 2005 modificari Art.31 lit. d) si Art. 113 lit. c)
  
Sumele care pot fi distribuite trimestrial  (distributia este optionala)Sume de distribuit = Profitul net contabil realizat trimestrial (soldul creditor al contului 121) + profit reportat (soldul creditor al contului 117) + rezerve disponibile nefiscale si nelegale (soldul creditor al contului 106 ) – pierderi reportate (soldul debitor al contului 117)Sumele ce se distribuie aferente profitului net trimestrial din exercitiul financiar curent trebuie sa se identifice separat in HAGA.
  
Conditiile pentru distributia dividendelor din profitul  exercitiului financiar curent– intocmirea „Situatiilor financiare interimare  trimestriale cu scop special destinate repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar” – aprobarea situatiilor financiare interimare trimestriale  de Adunarea Generala a Actionariilor / Asociatiilor- auditarea / verificarea situatiilor financiare interimare trimestriale  in cazul in care societatea are obligatia auditarii situatiilor financiare  anuale (sau societatiile care au optat pentru auditare) / situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre comisia de cenzori
  
Regularizarea sumelor repartizate in cursul exercitiului financiarRegularizarea se efectueaza in baza Situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor / asociatiilor  (si auditate in cazul celor care au aceasta obligatie), la data HAGA.Dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului financiar se restituie in termen de 60 de zile de la data HAGA de aprobare a situatiilor financiare anuale, conform Art.19 alin. (32) din Legea 82 / 1991. Conform Art.67 alin. (2), (21),(22) din Legea 31 / 1990 cu modificarile si completariile prin Legea 163 / 2018 diferentele pozitive  rezultate din regularizare se platesc in termen de 60 de zile de la data HAGA de aporbare a situatiilor financiare anuale; iar diferentele negative se restituie de actionari / asociati la acelasi termen. Pentru diferentele rezultate din regularizare  neplatite / nerestituite la termenul mentionat mai sus  se datoreaza de societate / actionarii sau asociatii dobanzi penalizatoare  conform Art. 3 din OUG 13/2011 aprobata prin Legea 43 / 2012, daca prin actul constitutiv / HAGA nu s-a stabilit o dobanda mai mare. Dividendele platite conform prevederilor mentionate se restituie daca societatea dovedeste ca actionarii / asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente trebuia sa o cunoasca conform Art.67 alin.(4) Legea 31 / 1990 modificata prin Legea 163 / 2018. 
Contabilitatea dividendelor distribuite in cursul exercitiului financiarDividendele acordate aferente situatiilor financiare interimare trimestriale exercitiul N 463=456Valoarea dividendelor aferenta situatiilor financiare intermare stabilite a se repartiza din profitul exercitiului financiar curent prin HAGA456=5121 / 5311Valoarea dividendului platit actionariilor / asociati 456=446Impozit pe dividende La data HAGA din anul N+1 inregistrarea repartitiei profitului exercitiului N  121=1171Profitul net al exercitiului N – rezerva legala inregistrata in anul N121=129Inchidere profit aferent rezervei legale repartizate in anul N1171=457Valoarea dividendelor distribuite conform HAGA din data ZZ..LL.N+1457=463Inchidere sold 463 dividend repartizat in exercitiul N457=5121Regularizarea diferentei pozitive ce se plateste actionariilor / asociatilor in termen de 60 de zile de la HAGA457=446Impozit pe dividende pentru dividendele acordate sau5121=463In termen de 60 de zile de la HAGA actionarii / asociatii trebuie sa restituie diferentele negative Monografia contabila a fost introdusa :– in OMFP 1802 / 2014 prin OMFP 3067 / 2018 in subsectiunea 4.13.6 pc. 423si 4232– in OMFP 2844 / 2016 pentru societatile cotate conform IFRS prin OMFP 3067 / 2018 pc. 173si 1732
  
De retinut– se pot repartiza dividende din profitul realizat in cursul exercitiului financiar– repartizarea dividendelor se poate efectua pe baza siuatiilor financiare interimare trimestriale cu scop special– situatiile financiare interimare contin bilant, cont de profit si pierdere cu aceeasi structura ca cele anuale (pc 602, alin (1) OMFP 1802/2004 introdus prin OMFP 3067/2018)) si politici contabile semnificative conform OMFP 1802/2004, pc 602, alin (2), introdus prin OMFP 3067/2018;- pentru situatiile financiare interimare trebuie efectuat inventarierea conform Art III, Alin (2) si Alin (4) OMFP 3067/2018;- situatiile financiare interimare auditate si aprobate in AGA se depun la organul fiscal competent in termen de 30 de zile de la data aprobarii conform Art V, OMFP 3067/2018.

Descarca mai jos „Distributie de dividende pe baza situatiilor financiare interimare trimestriale” in format PDF:

, ,
4 mai 2020
29
martie

3B Legislatie: ” Impozit pe venitul microintreprinderilor in exercitiul 2024; Titlul IV Cod fiscal”

11
octombrie

3B Legislatie: ” Schimbari importante cu impact fiscal semnificativ de la 01.01.2024″

28
februarie

3B Legislatie: „Anularea impunerii veniturilor din tichete cadou acordate pana la 31.12.2020”