3B Legislatie: De ce un nerezident din Uniunea Europeana ar investi in Romania?


Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Legislatie: Mic studiu de caz

De ce un nerezident din Uniunea Europeana ar investi in Romania?

Considerente fiscale

Fara a trata oportunitatea investirii in Romania, luand in considerare doar frumusetile tarii si calitatea oamenilor – supun atentiei urmatoarele aspecte fiscale care pot influenta evaluarea intentiei de a investi si in alt stat membru UE – Romania:

Taxare persoane juridice

O societate comerciala infiintata in Romania de catre persoane fizice si/ sau persoane juridice nerezidente in Romania, in conformitate cu legislatia Romaniei, este o persoana juridica romana, pentru care activitatea desfasurata este supusa fie „impozitului pe venitul microintreprinderilor” (denumita in continuare „impozit micro”), fie  impozitului pe profit.

O persoana juridica romana intra sub incidenta impozitului micro in conditiile in care realizeaza intr-un an financiar venituri de cel mult 1.000.000 euro. Impozitul micro se aplica in cota de 1% sau 3% din totalul veniturilor realizate daca are angajati sau nu. 

In cazul depasirii plafonului de 1.000.000 euro,  persoana juridica romana datoreaza impozit pe profit asupra rezultatului fiscal, in cota de 16%. In cazul in care capitalul social este de 10.000 euro (45.000 lei) si entitatea  are cel putin 2 salariati, aceasta poate opta pentru aplicarea impozitului pe profit chiar daca nu realizeaza venituri de peste 1.000.000 euro.

Persoanele juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru rezultatul fiscal care este atribuibil sediului permanent, in cota de 10%. Rezultatul fiscal se determina in conformitate cu regulile similare aplicate persoanelor juridice romane, numai pentru veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent din care se scad cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri. Rezultatul fiscal al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea valorii de piata a unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent.

Salarii si taxe aferente

In Romania prin hotarare de guvern se stabileste anual salariul minim brut garantat in plata pe tara (denumit in continuare „salariu minim”). Pentru anul 2020 salariul minim  lunar este de 2.230 lei (circa 467 euro), iar pentru cei cu studii superioare este de 2.350 lei (circa 492 euro). Veniturile salariale sunt supuse impozitului pe salarii (cota 10%) si contributiilor sociale (cota 35%)  retinute din venitul brut salarial, iar angajatorul datoreaza o contributie asiguratorie de munca in cota de 2,25% din veniturile brute salariale acordate. Din totalul costurilor salariale 56,7 % reprezinta venitul net acordat salariatilor si 43,3% reprezinta impozit si contributii platite la bugetul de stat si bugetul contributiilor sociale.

Salariul minim brut garantat in plata pentru salariatii din domeniul constructiilor si domenii accesorii este de 3.000 lei ( circa 628 euro) si, de asemenea, acesti salariati beneficiaza de facilitati fiscale constand in scutire de impozit pe salarii, contributiile sociale doar in cota de 21,25%  si contributia asiguratorie de munca doar in cota de 0,3375%.

Dividende

Profitul net rezultat dupa retinerea din profitul brut a impozitului micro sau impozitului pe profit se poate distribui pe dividende. Dividendele pot sa fie exceptate de la plata impozitului pe dividende daca asociatul/ actionarul beneficiar al acestora este o persoana juridica nerezidenta a unui alt stat membru al UE, ori un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru UE  daca sunt indeplinite conditiile:

  1. Persoana juridica straina beneficiara a dividendelor este rezidenta intru-un stat membru UE; are o forma de organizare acceptata de Codul Fiscal din Romania si nu are rezidenta fiscala in afara UE; plateste un impozit in tara de rezidenta fiscala similar impozitului pe profit din Romania si detine minim 10% din capitalul social al persoanei juridice romane platitoare de dividende pe o perioada neintrerupta de cel putin un an.
  2. Beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente dintr-un stat membru UE care indeplineste aceleasi conditii de la punctul 1.
  3. Persoana juridica romana care plateste dividendele este o societate infiintata in baza legii romane si plateste impozit pe profil.

Dividendele se pot distribui si din profitul net interimar pe baza situatiilor financiare interimare trimestriale auditate. Pana in anul 2018 rezultatele financiare puteau fi distribuite doar dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, cu termen de comunicare la organul fiscal pana la sfarsitul lunii mai a anului urmator.

Daca o persoana juridica straina doreste inchiderea persoanei juridice romane unde detine titluri de participare sau cedarea titlurilor, vanzarea proprietatilor imobiliare detinute prin intermediul persoanei juridice romane, tratamentul fiscal aplicat de aceasta este tratamentul prevazut in conventiile de evitare a dublei impuneri incheiat intre Romania si tara sa de rezidenta, precum si cel prevazut in Codului Fiscal din Romania.

O persoana juridica straina are obligatia de a plati impozit pe profit pentru rezultatul fiscal aferent activitatilor/operatiunilor de transfer al proprietatii imobiliare situate in Romania, inclusiv din inchiriere sau cedarea folosintei proprietatii sau a oricaror drepturi legate de aceasta proprietate imobiliara; vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, daca conventiile de evitare a dublei impuneri intre Romania si statul de rezidenta al persoanei juridice straine nu dispune altfel.

Contacteaza partenerul pentru clienti straini pentru a afla cum te putem ajuta!

Andrei Badiu
Partner

Descarca mai jos RBI Business World Magazine, Martie 2020 unde apare si studiul de caz de mai sus:

, ,
17 februarie 2020
29
martie

3B Legislatie: ” Impozit pe venitul microintreprinderilor in exercitiul 2024; Titlul IV Cod fiscal”

11
octombrie

3B Legislatie: ” Schimbari importante cu impact fiscal semnificativ de la 01.01.2024″

28
februarie

3B Legislatie: „Anularea impunerii veniturilor din tichete cadou acordate pana la 31.12.2020”