3B Legislatie: „Criterii pentru evaluarea riscului fiscal in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA „

Criterii pentru evaluarea riscului fiscal in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Legislatie

„Criterii pentru evaluarea riscului fiscal in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA „

Cadrul Legal:


Prin HG 340/2020 s-au introdus noi alineate la  Titlul VII “TVA”, pct.88 , alin.(22) – (21) privind:

Recomandam utilizarea Anexelor 5 si 6 in cazul in care veti solicita inregisdtyrarea in scopuri de TVA potrivit Art.316 alin.(1) lit a), c) si Art.316 alin.(12) lit. e) Cod Fiscal si pe coloana de observatii sa mentionati situatia societatii respective pentru care solicitati efectuarea si sa rezolvati acele aspecte nefavorabile.

La solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA trebuie trebuie sa anexati si informatii, documente, nota scrisa din care sa rezulte capacitatea societatii de a desfasura activitatea economica care determina operatiuni impozabile in sfera de TVA.


Descarca mai jos „Criterii pentru evaluarea riscului fiscal in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA „in format PDF:

, , ,
12 mai 2020
29
martie

3B Legislatie: ” Impozit pe venitul microintreprinderilor in exercitiul 2024; Titlul IV Cod fiscal”

11
octombrie

3B Legislatie: ” Schimbari importante cu impact fiscal semnificativ de la 01.01.2024″

28
februarie

3B Legislatie: „Anularea impunerii veniturilor din tichete cadou acordate pana la 31.12.2020”