3B Legislatie/Alerta Fiscala: „SOMAJ TEHNIC (COVID-19)”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Legislatie – Alerta Fiscala: „SOMAJ TEHNIC (COVID-19)”

Cadrul Legal:

OUG 30 / 18.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 (M.O. 231/21.03.2020)
Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 / 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (M.O 212 / 16.03.2020)
Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare (M.O.511/24.07.2009)
Legea 53 / 2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare (M.O.72 / 05.02.2003)


Conform Art. XI din OUG 30/2020 pe perioada suspendarii temporare a contractului de munca din initiativa angajatorului potrivit Art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii: ’’Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;’’ ca urmare a starii de urgenta instituite prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020indemnizatia de care beneficiaza angajatii este de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut (actual 5.429 lei, 75% = maxim 4.071 lei) si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Sunt 2 cazuri de aplicare a somajului tehnic in functie de conditiile care trebuie indeplinite de angajatori pentru aplicarea suspendarii:

a) intreruperea activitatii total sau partial in baza Deciziei emise de autoritatile publice competente si detinerea Certificatului de situatie de urgentaemis de MEE- MA, conform metodologiei, aprobate prin Ordin nepublicat la data prezenta conform Art. XI alin. (2), lit. a) OUG 30/2020;

b) reducerea activitatii ca urmare a pandemiei si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor. In acest caz, angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajati care au contracte de munca active la data intrarii in vigoare a OUG 30/2020 (21.03.2020), conform Art. XI alin. (2), lit. b) OUG 30/2020;

Pentru cazul b), reducerea activitatii trebuie dovedita pe baza unei Declaratii pe proprie raspundere a angajatorului din care trebuie sa reiasa diminuarea incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei in procent de 25% fata de media incasarilor din perioada 01 – 02.2020 Si ca nu are capacitatea financiara pentru a plati toti salariatii.

Modelul Declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin Ordin comun de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (M.M.P.S) si al Ministerul Fondurilor Europene (M.F.E.) conform Art. XIV alin. (2) din OUG 30/2020.

Cum se impoziteaza indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj?

ATENTIE: indemnizatiile sunt supuse contributiilor sociale (CAS si CASS) si impozitului pe salarii, calculate, retinute de angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Nu se datoreaza CAM pentru indemnizatie conform Art. X alin. (8) OUG 30/2020. 

Impozitul se determina conform Art. 78 alin. (2) lit. b) Cod fiscal. Baza de calcul pentru impozitul pe venit aferent indemnizatiilor incasate este diferenta dintre venitul incasat si contributiile datorate, fara acordarea deducerilor personale.

Declararea CAS, CASS, impozit pe salarii se efectueaza de angajator prin Declaratia cod 112 prevazute la Art. 147 alin. (1) Cod Fiscal.

Termen de plata CAS, CASS, Impozit: 25 ale lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

Cum se pot obtine sumele necesare platii indemnizatiilor conform Art. XII OUG 30/2020?

In cazul a):

Angajatorii care sunt in cazul Art. XI alin. (2) lit. a)  OUG 30/2020 depun prin posta electronica la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca in raza carora isi au sediul social documentele:

In cazul b)

Angajatorii care sunt in cazul Art. XI alin. (2) lit. b)  OUG 30/2020 depun prin posta electronica la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca in raza carora isi au sediul social documentele:

Cand se depun documentele la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca?

In luna curenta (L) pentru plata indemnizatiei din luna anterioara (L-1) conform Art. XIII alin. (1) OUG 30/2020

Cand se incaseaza de la angajator sumele aferente indemnizatiilor?

In termen de 30 zile de la data depunerii documentelor conform Art. XII alin. (2) OUG 30/2020. Fondurile din care se achita aceste indemnizatii sunt fonduri externe nerambursabile obtinute prin Ministerul Fondurilor Europene (M.F.E).

Exemplu pentru cazul a):

O entitate care a trebuit sa-si intrerupa activitatea din 16.03.2020, pentru perioada 16-31.03.2020 aplica Somajul Tehnic si solicita in Aprilie 2020 indemnizatiile de Somaj pe baza documentelor mentionate mai sus. In termen de 30 de zile de la data depuneri cererii incaseaza indemnizatiile de somaj, in luna Mai 2020. Angajatorul intocmeste declaratia 112 aferente lunii Mai 2020 in baza careia declara CAS, CASS, impozit cu termen de plata 25.06.2020.


Descarca mai jos Noutatea Legislativa in format PDF:

,
23 martie 2020
29
martie

3B Legislatie: ” Impozit pe venitul microintreprinderilor in exercitiul 2024; Titlul IV Cod fiscal”

11
octombrie

3B Legislatie: ” Schimbari importante cu impact fiscal semnificativ de la 01.01.2024″

28
februarie

3B Legislatie: „Anularea impunerii veniturilor din tichete cadou acordate pana la 31.12.2020”