3B Legislatie/Alerta Fiscala: „MASURI ECONOMICE SI FISCAL – BUGETARE OUG29/2020 (COVID-19)”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Legislatie/Alerta Fiscala: „MASURI ECONOMICE SI FISCAL – BUGETARE OUG29/2020 (COVID-19)”

Cadrul Legal:


I. Modificarea si completarea OUG 110/2017 privind Programul de sustinere a IMM-urilor

GARANTII si subventionare DOBANZI acordate de stat prin M.F.P. la creditele atrase de IMM-uri
Art. 1 alin. (3) OUG 110/2017 modificat prin OUG 29/2020: 
a) pentru intreprinderile mijlocii – Art. 1 alin. (3) lit. a) si Art. 1 alin. (31)
80% din valoarea finantarii garantata de stat prin Ministerul Finantelor Publice exclusiv dobanzile, comisionalele
maximum valoarii finantarii pentru investitii de 10.000.000 lei (2.000.000 Eur);
maximul valorii finantarii pentru capital de lucru = media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani in limita a 5.000.000 lei;
subventionarea dobanzii 100% in cadrul schemei de ajutor de minimis
b) pentru intreprinderile micro – Art. 1 alin. (3) lit. b) si Art. 1 alin. (32) :
90% din valoarea finantarii garantate de stat;
valoarea finantarii garantate de stat: maxim 500.000 lei;
maximul valorii fondurilor pentru capital de lucru = media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani in limita a 500.000 lei
subventionarea 100% a dobanzii creditelor pentru capital de lucru pentru perioada 18.03.2020 – 31.03.2021 subventionarea dobanzii se poate prelungi in functie de prognoza evolutiei economice
c) pentru intreprinderile mici – Art. 1 alin. (3) lit. b) si Art. 1 alin. (32):
90% din valoarea finantarii garantate de stat ;
valoarea finantarii garantate de stat : maxim 1.000.000 lei ;
maximul valorii fondurilor pentru capital de lucru = media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani in limita a 1.000.000 lei
subventionarea 100% a dobanzii creditelor pentru capital de lucru pentru perioada 18.03.2020 – 31.03.2021 subventionarea dobanzii se poate prelungi in functie de prognoza evolutiei economice
PRIMA DE GARANTARE
Art. 2 lit. b), Art. 7 OUG 110/2017 se abroga prin OUG 29/2020:
Nu se mai datoreza prima de garantare
DATORII FISCALE RESTANTE
Art. 3 alin. (1) lit. h) OUG 110/2017 modificat prin OUG 29/2020:
Datoriile fiscale restante se vor achita din linia de credit pentru capital de lucru in cadrul programului
Durata creditelor garantate de stat
Art. 6 alin. (2) OUG 110/2017 modificat prin OUG 29/2020:
o 120 luni pentru investitii
o 36 luni pentru capital de lucru

II. Prevederi ale CODULUI FISCAL modificate prin OUG 29/2020

Art. V din OUG 29 / 2020 proroga:o termenul de plata a impozitului pe cladire, impozitlui pe teren, taxa pe mijloacele de transport este 30.06.2020 in loc de 31.03.2020
o bonificatia de 10% se acorda daca plata impozitului cladire, impozitului pe teren, taxa pe mijloacele de transport pentru tot anul 2020 se achita pana la 30.06.2020

Prevederi ale O.G. nr. 6 / 2019 privind facilitatile ficale modificata prin Art. VI din O.U.G nr. 29/2020. Comunicarea intentiei de aplicare a facilitatilor din O.G. 6 /2019 privind  restructurarea obligatiilor bugetare se prelungeste pana la 31.07.2020 (a fost pana la 31.10.2019, prelungita pana la 02.2020 si acum pana la 31.07.2020) si solicitarea de restructurare se poate depune pana la 30.10.2020.

Accesoriile pentru obligatiile fiscale scadente in perioada 21.03.2020 – pana la inchiderea starii de urgenta, conform Art. III din OUG 29/2020, nu se calculeaza si nu se datoreaza. Nu se aplica masuri de executare silita, decat in cazul recuperarii debitelor stabilite prin hotarari judecatoresti

CODUL FISCAL – contribuabilul care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit cu plati anticipate, conform Art. III din OUG 29 / 2020, pot efectua platile le nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent, pastrand aceasta metoda pana la sfarsitul anului 2020.

IMM-urile care detin Certificatul de situatie de urgenta emis de MEE-MA si care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente beneficiaza de amanarea la plata a serviciilor de utilitati: apa, gaze, electricitate si a chiriei pentru imobilul cu destinatie sediului social sau sedii secundare, conform Art. X alin. (1) din OUG 29/2020.

De aceste amanari beneficiaza si profesiile care indeplinesc servicii de interes public: notari, avocati, executori judecatoresti, si alti beneficiari care se stabilesc prin HG, conform Art. X alin. (5) OUG 29/2020.

Conform Art. X alin. (9) si (10) mai beneficiaza de aceste amanari si cabinetele medicilor de familie, cabinetele stomatologice, federatiilor sportive nationale si cluburi sportive.

Entitatile pot invoca forta majora pentru contractele existente, numai dupa ce fac dovada cu inscrisuri a incercarilor de renegociere a contractelor, luand in considerare conditiile generate de starea de urgenta. 

Forta majora o pot invoca doar entitatile care obtin certificatul de situatie de urgenta.

Forta Majora”  definita in Art. 1351 din Codul civil, se constituie ca urmare a actiunilor autoritatilor si aplicarea masurilor impuse de prevenirea si combaterea pandemiei, asa cum se specifica si in Art. X, alin. (3) din OUG 29/2020.

Beneficiile IMM-urilor care obtin Certificat de Situatie de urgenta, conform Art. X din OUG 29/2020:

  1. pot beneficia de amanari la plata serviciilor de utilitati si a chiriei;
  2. pot renegocia contractele altele decat cele de utilitati sau invoca forta majora;
  3. nedatorarea penalitatilor datorate pentru intarzieri in executarea obligatiilor decurgand din contractele incheiate cu autoritatile publice;

Obligatiile profesiilor care indeplinesc servicii de interes public, conform Art. X alin. (6) OUG 29/2020:

Suspendarea depunerii ’’Declaratiei beneficiarului real’’ la ONRC in baza Legii nr. 129/2019, Art. 56 alin. (4) si Art. 62 alin. (1) pe durata starii de urgenta. Termenul se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 / 16.03.2020.


Descarca mai jos Noutatea Legislativa in format PDF:

, , , , ,
23 martie 2020
29
martie

3B Legislatie: ” Impozit pe venitul microintreprinderilor in exercitiul 2024; Titlul IV Cod fiscal”

11
octombrie

3B Legislatie: ” Schimbari importante cu impact fiscal semnificativ de la 01.01.2024″

28
februarie

3B Legislatie: „Anularea impunerii veniturilor din tichete cadou acordate pana la 31.12.2020”