3B Legislatie/Alerta Fiscala: „Instituirea starii de urgenta pe teritorul Romaniei (COVID-19)”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Legislatie/Alerta Fiscala: „Instituirea starii de urgenta pe teritorul Romaniei (COVID-19)”

Cadrul Legal:

Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgent ape teritoriul Romaniei (M.O. 212/ 16.03.2020) 


Pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19,  pe durata starii de urgenta 16.03.2020 – 16.04.2020 este restrans exercitiul drepturilor de libertate economica, ceea  ce influenteaza negativ activitatea economica prin diminuarea activitatii, incetarea activitatii, incetari de plati/ incasari.

Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa in domeniul economic conform Capitolului II, Anexa 1, Decret 195/2020 sunt  :

’’Art. 8 – Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.

Art. 9 – Pentru combaterea raspandirii infectiilor cu COVID-19, autoritatile publice centrale pot rechizitiona unitati de productie a materialelor si echipamentelor necesare combaterii acestei epidemii.

Art. 10 – Autoritatile publice centrale, precum si entitatile juridice in care statul este actionar majoritar pot achizitiona in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

Art. 11 – Beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta prevazute in prezentul decret pot decide, impreuna cu autoritatile de management/organismele intermediare, sa suspende contractele de finantare incheiate conform legii.

Art. 12 – Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19 certificate de situatie de urgenta in baza documentelor justificative.

Art. 13 – Se vor dispune masuri pentru asigurarea continuitatii in aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie, furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a tuturor serviciilor de utilitate publica.

Art. 14 – Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada starii de urgenta.

Art. 15 – Pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.), in limita pretului mediu din ultimele 3 luni inaintea declararii starii de urgenta.’’

Certificatul de situatie de urgenta (CSU) mentionat la art.12 din Decretul 195/2020 se va elibera de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (M.E.E.M.A.) la cerere operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 in baza H.G. care va aparea in Monitorul Oficial din data de 19.03.2020. Cererea va putea fi inaintata online utilizand platforma electronica http://prevenire.gov.ro/ .Operatorii economici care pot solicita certificatul de situatie de urgenta trebuie sa figureze cu obiectul de activitate cu codurile CAEN eligibile stabilite prin Ordin al M.E.E.M.A.

Utilizarea CSU : CSU poate fi folosit in relatiile cu tertii, institutii de credit, IFN in vederea renegocierii contractelor si pot beneficia de facilitati de natura fiscala oferite de ANAF, DITL;

Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa in domeniul muncii si protectiei sociale conform Capitolului IV Anexa 1 din Decretul 195/2020 sunt :

‘’Art. 30 – Guvernul poate sprijini angajatorii si angajatii afectati de efectele crizei COVID-19, prin derogari de la prevederile legale in vigoare.

Art. 31 – Prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale se stabilesc masuri de protectie sociala pentru angajatsi familiile acestora din sectoarele economice a caror activitate este afectata sau oprita total sau partial prin decizii ale autoritatilor publice, pe perioada starii de urgenta.

Art. 32 – (1)Pe perioada starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz. 

(2)Personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.

Art. 33 – Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului.

Art. 34 – Pe durata starii de urgenta are loc suspendarea efectuarii controalelor la angajatori de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre ministrul muncii si protectiei sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca.

Art. 35 – Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe perioada starii de urgenta.

Art. 36 – Pe perioada starii de urgenta se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

Art. 37 – Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie in situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

Art. 38 – Cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronica.

Art. 39 – Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Art. 40 – Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.’’

In Anexa 2  din Decretul 195/2020 printre masurile de prima urgenta cu aplicabilitate gradual se mentioneaza la punctul 5 :” inchiderea temporara a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice “ , masura care la data prezenta a fost initiata.


Descarca mai jos Noutatea Legislativa in format PDF:

, , ,
16 martie 2020
01
februarie

3B Legislatie: „Intocmire si depunere situatii financiare anuale 2020”

27
octombrie

3B Legislatie: „Zilele libere pentru parinti”

20
octombrie

3B Legislatie: „FNGCIMM: IMM Leasing debutează în această săptămână; IMM Factor ar putea începe la 1 noiembrie”