3B Atentionare: „Acordarea si Utilitatea certificatelor de situatii de urgenta (COVID-19)”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


ATENTIONARE

„Acordarea si Utilitatea certificatelor de situatii de urgenta (COVID-19)”

Cadrul Legal:


Si avand in vedere:

– declararea pandemiei SARS-CoV-2 de catre Organizaţia Mondiala a Sanatatii; – hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta;

– recomandarile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale emise in scopul prevenirii raspandirii infectarii cu SARS-CoV-2;

Scopul Revizuirii Atentionarii:

Prin O.U.G. 33/2020 Art.3 se pastreaza valabilitatea certificatului pentru situatii de urgenta chiar daca prin O.U.G. 32/2020 obtinerea indemnizatiilor de somaj tehnic conform Art. XI din O.U.G. 30/2020 nu mai depinde de obtinerea certificatului de situatii de urgenta (vezi tema 31R2/31.03.2020).

Certificatele vor fi emise doua forme:

TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat in forma prezentata in anexa nr. 1, pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in anexa nr. 3, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;

TIP 2 (GALBEN) – eliberat in forma prezentata in anexa nr. 2, pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in anexa nr. 3, din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 ;

O firma va putea cere un singur tip de certificat. In termen de 5 zile de la aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial a ordinului, Ministerul Economiei va asigura adaptarea si functionarea platformei electronice pentru procedura privind certificatele.

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronicprin platforma http://prevenire.gov.ro/iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, dupa validarea de catre sistem a solicitarii.

Solicitantul incarca in platforma urmatoarele informatii si documente:

a) datele de identificare;

b) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat. Modelul declaratiei pe proprie raspundere va fi postat pe platforma http://prevenire.gov.ro.

In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.

Documentele se incarca obligatoriu in platforma http://prevenire.gov.ro,  sub semnatura electronica a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui imputernicit al acestuia, detinator de semnatura electronica.

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) elibereaza certificate de urgenta (CSU) doar pe perioada existentei starii de urgenta in Romania.

Utilitatea certificatului pentru situatii de urgenta conform Art.3 O.U.G. 33/2020

Prin certificatul pentru situatii de urgenta se constata diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minim 25% in luna martie 2020 prin raportarea la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta .

Beneficiile IMM-urilor care obtin Certificat de Situatie de urgenta, conform Art. X din OUG 29/2020:

Pot beneficia de amanari la plata serviciilor de utilitati si a chiriei;

Pot renegocia contractele altele decat cele de utilitati sau invoca forta majora;

Nedatorarea penalitatilor pentru intarzieri in executarea obligatiilor decurgand din contractele incheiate cu autoritatile publice;

Indeplinesc conditia din Art. 6 OUG 37/2020 pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente contractelor de credit incheiate cu institutii bancare pana la data instituirii starii de urgenta.

Tabelul cu Intreruperile totale sau partiale de activitate in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente se regaseste in Atentionarea format pdf de mai jos

Anexele se gasesc in Atentionarea format pdf de mai jos


Descarca mai jos Atentionarea in format PDF:

, , , , ,
30 martie 2020
29
martie

3B Legislatie: ” Impozit pe venitul microintreprinderilor in exercitiul 2024; Titlul IV Cod fiscal”

11
octombrie

3B Legislatie: ” Schimbari importante cu impact fiscal semnificativ de la 01.01.2024″

28
februarie

3B Legislatie: „Anularea impunerii veniturilor din tichete cadou acordate pana la 31.12.2020”