3B Alerta Fiscala: „SOMAJ TEHNIC (COVID-19) modificat prin OUG 32/2020”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Alerta Fiscala: „SOMAJ TEHNIC (COVID-19) modificat prin OUG 32/2020”

Cadrul Legal:


Toate modificarile introduse prin O.U.G.32/2020 sunt marcate cu rosu.

Conform Art. XI din OUG 30/2020 pe perioada suspendarii temporare a contractului de munca din initiativa angajatorului potrivit Art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii: ’’Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;’’ ca urmare a starii de urgentainstituite prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020indemnizatia de care beneficiaza angajatii este de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut (actual 5.429 lei, 75% = maxim 4.071 lei) si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Conform Art.XI alin.(2) din O.U.G.30/2020 beneficiarii somajului tehnic mentionat mai sus erau salariatii angajatorilor care erau in urmatoarele cazuri:

  1. intreruperea activitatii total sau partial in baza Deciziei emise de autoritatile publice competente si detinerea Certificatului de situatie de urgentaemis de MEE- MA, conform metodologiei, aprobate prin Ordin nepublicat la data prezenta conform Art. XI alin. (2), lit. a) OUG 30/2020;
  2. reducerea activitatii ca urmare a pandemiei si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor. In acest caz, angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajati care au contracte de munca active la data intrarii in vigoare a OUG 30/2020 (21.03.2020), conform Art. XI alin. (2), lit. b) OUG 30/2020;

Pentru cazul b), reducerea activitatii trebuie dovedita pe baza unei Declaratii pe proprie raspundere a angajatorului din care trebuie sa reiasa diminuarea incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei in procent de 25% fata de media incasarilor din perioada 01 – 02.2020 Si ca nu are capacitatea financiara pentru a plati toti salariatii.

Modelul Declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin Ordin comun de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (M.M.P.S) si al Ministerul Fondurilor Europene (M.F.E.) conform Art. XIV alin. (2) din OUG 30/2020.

Prin O.U.G.32/26.03.2020 Art.XI alin.(2) a fost modificat astfel: de somajul tehnic suportat din bugetul asigurarilor pentru somaj beneficiaza salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 pe toata perioada starii de urgenta, conform unei Declaratii pe propria raspundere a angajatorului.

In concluzie, incepand cu 16.03.2020 de somajul tehnic suportat din bugetul  asigurarilor pentru somaj beneficiaza salariatii angajatorilor care pe baza Declaratiei pe proprie raspundere intrerup temporar activitatea total sau partial. 

Nu mai este nevoie de obtinerea Certificatului de situatii de urgenta si de dovedirea diminuarii cifrei de afaceri cu minim 25% fata de media incasarilor din perioada 01-02.2020 (Art.XI alin.(3) O.U.G. 30/2020  abrogat prin O.U.G.32/2020).

Cum se impoziteaza indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj?

ATENTIE: indemnizatiile sunt supuse contributiilor sociale (CAS si CASS) si impozitului pe salarii, calculate, retinute de angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj conform Art. XI alin. (5).

Nu se datoreaza CAM pentru indemnizatie conform Art. XI alin. (8) OUG 30/2020.  

Conform Art.XI alin.(12) – (13) O.U.G. 30/2020  introdus prin O.U.G. 32/2020  perioada cand nu se datoreaza CAM constituie stagiu de cotizare fara plata CAM pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute in O.U.G. 158/2005 modificat prin Ordinul M.S./C.N.A.S. nr.502/417/2020. Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor sociale de sanatate prevazute in O.U.G. 158/2005 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. Stadiul de cotizatie realizat corespunzator unei fractiuni de luna determina utilizarea salariului de baza minim corespunzator fractiunii de luna. 

Impozitul se determina conform Art. 78 alin. (2) lit. b) Cod fiscal. Baza de calcul pentru impozitul pe venit aferent indemnizatiilor incasate este diferenta dintre venitul incasat si contributiile datorate, fara acordarea deducerilor personale.

Declararea CAS, CASS, impozit pe salarii se efectueaza de angajator prin Declaratia cod 112 prevazute la Art. 147 alin. (1) Cod Fiscal.

Termen de plata CAS, CASS, Impozit: 25 ale lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

Cum se pot obtine sumele necesare platii indemnizatiilor conform Art. XII OUG 30/2020?

Pana la modificarea Art XII prin O.U.G. 32/2020 pentru obtinerea indemnizatiilor angajatorii trebuiau sa depuna la A.O.F.M. documentele mentionate pentru cele 2 situatii (Nu Mai Sunt Valabile ca urmare a OUG 32/2020) 

In cazul a) Angajatorii care sunt in cazul Art. XI alin. (2) lit. a)  OUG 30/2020 depun prin posta electronica la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca in raza carora isi au sediul social documentele:

In cazul b) Angajatorii care sunt in cazul Art. XI alin. (2) lit. b)  OUG 30/2020 depun prin posta electronica la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca in raza carora isi au sediul social documentele:

Anexele 1, 2, 3 sunt abrogate prin O.U.G. 32/2020 Art. I pct. 11 – 12.

Art.XII alin.(1) O.U.G. 30/2020 a fost modificat prin O.U.G. 32/2020  prin care se mentioneaza documentele pe care angajatorii trebuie sa le depuna la A.O.F.M. pentru a obtine indemnizatiile de somaj suportate din bugetul sigurarilor de somaj :

cerere semnata si datata de reprezentatntul legal ;

lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie ;

declaratie pe proprie raspundere a angajatorului care isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documente (cerere + lista) conform Art. XII alin.(1) introdus prin O.U.G. 32/2020;

Documentele mentionate vor fi completate conform modelelor care vor fi aprobate prin ordin M.M.P.S. (nepublicat inca).

Cand se depun documentele la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca?

In luna curenta (L) pentru plata indemnizatiei din luna anterioara (L-1) conform Art. XIII alin. (1) OUG 30/2020

Cand se incaseaza de la angajator sumele aferente indemnizatiilor?

In termen de 15 zile (era 30 zile) de la data depunerii documentelor conform Art. XII alin. (2) OUG 30/2020 modificat prin O.U.G. 323/2020. Indemnizatiile de somaj se incaseaza de angajator in conturile deschise de acestia la bancile comerciale conform Art.XII alin.(1) introdus prin O.U.G. 32/2020.

Atentie : Plata indemnizatiei se efectueaza salariatului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a sumelor conform Art.XIII alin.(3) introdus prin O.U.G. 32/2020.

Situatia salariatilor care au incheiate mai multe contracte individuale de munca

Conform Art.XI alin.(9) – (11) O.U.G. 30/2020 introduse prin O.U.G.32/2020 acesti salariati pot in cazurile:

– sa nu beneficieze de indemnizatia de somaj daca cel putin un contract cu norma intreaga este activ;

– pot beneficia de indeminizatia de somaj daca toate contractele sunt suspendate ca urmare a instituirii starii de urgenta;

Aplicarea prevederilor Art.53 alin.(1) din Codul Muncii 

Codul Muncii prevede in Art.53 alin.(1) acordarea salariatilor in cazul suspendarii activitatii a unei sume egale cu minim 75% din salariul corespunzator locului de munca ocupat, suma care poate fi mai mare decat 75% din salariul mediu (mai mare decat 4.071 lei ). 

Prin Art.XI alin.(11) O.U.G 30/2020 introdus prin O.U.G. 32/2020, aceasta prevedere – pe perioada starii de urgenta – nu este obligatorie si doar in cazul in care bugetul angajatorului permite sa suplimenteze indemnizatia de somaj suportata din bugetul asigurarilor de somaj cu diferenta pana la 75% din salariu de baza.


Descarca mai jos Noutatea Legislativa in format PDF:

, , ,
31 martie 2020
29
martie

3B Legislatie: ” Impozit pe venitul microintreprinderilor in exercitiul 2024; Titlul IV Cod fiscal”

11
octombrie

3B Legislatie: ” Schimbari importante cu impact fiscal semnificativ de la 01.01.2024″

28
februarie

3B Legislatie: „Anularea impunerii veniturilor din tichete cadou acordate pana la 31.12.2020”