3B Alerta Fiscala: „FACILITATI FISCALE pe perioada stării de urgenta (COVID-19)”


Cu titlu de exemplu: Noutate Legislativa primita in timp real de abonatii serviciului 3B Legislatie

Apasa aici pentru a afla detalii despre serviciul 3B Legislatie (Abonament lunar de Noutati Legislative – grupate in tematici, explicate in detaliu plus Consultanta financiara, contabila si fiscala atasata)


3B Alerta Fiscala

„FACILITATI FISCALE pe perioada stării de urgenta (COVID-19)”

Cadrul Legal:


Amanare termen plata impozite locale

Art. V din OUG 29 / 2020 proroga:

Termenul de plata a impozitului pe cladire, impozitului pe teren, taxa pe mijloacele de transport este 30.06.2020 in loc de 31.03.2020

Bonificatia de 10% se acorda daca plata impozitului cladire, impozitului pe teren, taxa pe mijloacele de transport pentru tot anul 2020 se achita pana la 30.06.2020

Prevederi ale O.G. nr. 6 / 2019 privind facilitatile fiscale modificata prin Art. VI din O.U.G nr. 29/2020

Comunicarea intentiei de aplicare a facilitatilor din O.G. 6 /2019 privind  restructurarea obligatiilor bugetare se prelungeste pana la 31.07.2020 (a fost pana la 31.10.2019, prelungita pana la 02.2020 si acum pana la 31.07.2020) si solicitarea de restructurare se poate depune pana la 30.10.2020.

Accesoriile pentru obligatiile fiscale scadente in perioada 21.03.2020 – pana la inchiderea starii de urgenta, conform Art. III din OUG 29/2020, nu se calculeaza si nu se datoreaza.

Nu se aplica masuri de executare silita, decat in cazul recuperarii debitelor stabilite prin hotarari judecatoresti.

Determinarea impozitului pe profit de catre contribuabili care aplica regimul platilor anticipate

Contribuabilul care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit cu plati anticipate, conform Art. III din OUG 29 / 2020, pot efectua platile le nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent, pastrand aceasta metoda pana la sfarsitul anului 2020.

Bonificatii acordate la plata la termenul scadent de 25.04.2020 a impozitului pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor:

Impozit pe profitCadrul legal
Contribuabilii incadrati in contribuabili mari care platesc pana la termenul scadent de 25.04.2020 impozitul pe profit aferent trimestrului I 2020 beneficiaza de o bonitate de 5%Art.1 alin.(1) lit a) O.U.G. 33/2020
  
Contribuabilii incadrati in contribuabili mijlocii care platesc pana la termenul scadent de 25.04.2020 impozitul pe profit aferent trimestrului I 2020 beneficiaza de o bonitate de 10%Art.1 alin.(1) lit b) O.U.G. 33/2020
  
Ceilalti contribuabili care platesc pana la termenul scadent de 25.04.2020 impozitul pe profit aferent trimestrului I 2020 beneficiaza de o bonitate de 10%Art.1 alin.(1) lit c) O.U.G. 33/2020
  
Contribuabilii care intra sub incidenta Art.16 alin.(5) Cod Fiscal (au optat pentru exercitiu financiar diferit de anul calendaristic) beneficiaza de bonificatia prevazuta mai sus daca platesc impozitul datorat pentru trimestrul I pana la termenul scadent cuprins in perioada 25.04 – 25.06.2020Art.1 alin.(2)  O.U.G. 33/2020
  
Pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I 2020 determinat pentru activitatile desfasurate altele decat cele care intra sub incidenta impozitul specific conform Legii 170/2016 se acorda bonificatiile mentionate mai susArt.1 alin.(3)  O.U.G. 33/2020
  
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
Contribuabili beneficiaza de o bonificatie de 10% calculat asupra impozitului datorat pentru trimestrul I 2020 platit pana la  termenul scadent de 25.04.2020Art.1 alin.(4)  O.U.G. 33/2020

Cum se acorda bonificatia? Contribuabilul scade din impozitul datorat bonificatia calculata potrivit prevederilor mentionate in tabelul de mai sus conform Art.1 alin.(5)  O.U.G. 33/2020.

Unde se evidentiaza bonificatia pentru plata impozitului pe profit? Se inscrie distinct in declaratia anuala de impozit pe profit cod 101 cu termen 25.03.2021 Art.1 alin.(6)  O.U.G. 33/2020.

Scutirea la plata TVA-ului in vama pentru importuri de bunuri mentionate in Anexa la O.U.G.33/2020 

Prin derogare de la prevederile Art.326 alin.(3) – (4) din Codul Fiscal nu se face plata efectiva la organele vamale de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform Art.316 Cod Fiscal care importa in perioada instituirii starii de urgenta medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19 mentionate in Anexa la .O.U.G. nr.33/2020.

Unde se evidentiaza TVA aferenta acestor importuri? In decontul de TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila respectandu-se regimul deducerilor prevazute in Art.297 – 301 din Codul Fiscal. In contabilitate se inregistreaza 4426 = 4427 .


Descarca mai jos Noutatea Legislativa in format PDF:

, , ,
1 aprilie 2020
07
iunie

3B Legislatie: „Declaratia beneficiarului real”

15
aprilie

3B Legislatie: „Zilele libere pentru parinti pentrul anul scolar 2020-2021”

01
februarie

3B Legislatie: „Intocmire si depunere situatii financiare anuale 2020”